Kursy maturalne z języka polskiego

Wykłady powtórkowe z zakresu wiedzy o literaturze i języku

Jeśli interesuje Cię powtórzenie materiału z języka polskiego w ramach przygotowań do matury, to zapraszamy na nasze zajęcia. Proponujemy Ci wykłady z zakresu wiedzy o literaturze i języku.

W ramach tych zajęć przeprowadzone zostanie:

 • Powtórzenie materiału z zakresu wiedzy o literaturze, np.:
  • definicja i podział literatury,
  • rodzaje literackie,
  • gatunki literackie,
  • sinusoida Krzyżanowskiego.
 • Powtórzenie materiału z zakresu literatury (od antyku po współczesność), z uwzględnieniem:
  • ogólnej charakterystyki danej epoki (ramy czasowe, założenia, filozofia, sztuka),
  • przybliżenia najważniejszych twórców danej epoki,
  • omówienia najważniejszych dzieł danej epoki, w tym bardziej szczegółowo pozycji z kanonu lektur szkolnych,
  • przećwiczenia umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy ogólnej w czasie pisania egzaminu maturalnego.
 • Powtórzenie materiału z zakresu wiedzy o języku, w tym m. in.:
  • funkcje językowe,
  • style i stylizacje,
  • środki stylistyczne,
  • frazeologizmy,
  • elementy słowotwórstwa i zabawy słowem (synonim, antonim, itp.),
  • błędy językowe.

Jak można zauważyć, część zagadnień pokrywa się ze sobą – i tak to już jest z językiem polskim, że różne jego działy się zazębiają. Nie da się omawiać literatury bez znajomości zagadnień związanych z językiem i na odwrót, a powtarzany materiał pomoże zarówno w zakresie pisania pracy, jak i rozwiązywania testu na czytanie ze zrozumieniem.

Jeśli chodzi o zakres materiału i tempo zajęć, dostosowywany jest on do potrzeb i możliwości osoby zainteresowanej, nawet w ramach kursów grupowych.
Nic na siłę i nic ponad siły :-)

Zapraszamy!

Powrót do kursów z języka polskiego.
Powrót do strony kursów maturalnych.

przygotowanie do matury | kursy biologia | kursy chemia | kursy j. polski | korepetycje