Kursy maturalne z języka polskiego

Kompleksowe przygotowanie do matury z języka polskiego

Jeśli interesuje Cię przygotowanie do matury zarówno pod kątem egzaminu pisemnego, jak i prezentacji ustnej, przy dodatkowym powtórzeniu materiału z zakresu wiedzy o literaturze i języku, to dobrze trafiłeś.

Proponujemy Ci kompleksowe przygotowanie do matury z języka polskiego, które obejmuje:

 • Powtórzenie materiału z zakresu wiedzy o literaturze, np.:
  • definicja i podział literatury,
  • rodzaje literackie,
  • gatunki literackie,
  • sinusoida Krzyżanowskiego.
 • Powtórzenie materiału z zakresu literatury (od antyku po współczesność), z uwzględnieniem:
  • ogólnej charakterystyki danej epoki (ramy czasowe, założenia, filozofia, sztuka),
  • przybliżenia najważniejszych twórców danej epoki,
  • omówienia najważniejszych dzieł danej epoki, w tym bardziej szczegółowo pozycji z kanonu lektur szkolnych,
  • przećwiczenia umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy ogólnej w czasie pisania egzaminu maturalnego.
 • Powtórzenie materiału z zakresu wiedzy o języku, w tym m. in.:
  • funkcje językowe,
  • style i stylizacje,
  • środki stylistyczne,
  • frazeologizmy,
  • elementy słowotwórstwa i zabawy słowem (synonim, antonim, itp.),
  • błędy językowe.
 • Przećwiczenie zagadnień związanych z czytaniem ze zrozumieniem:
  • umiejętne odczytywanie poleceń,
  • właściwe szukanie odpowiedzi w tekście,
  • praktyczne stosowanie wiedzy ogólnej.
 • Przećwiczenie zagadnień związanych z pisaniem pracy:
  • logika i kompozycja wypowiedzi,
  • właściwa interpretacja tematu,
  • umiejętność poprawnego cytowania,
  • praktyczne stosowanie wiedzy ogólnej.
 • Przećwiczenie analizy i interpretacji utworów:
  • budowa utworu,
  • kompozycja utworu,
  • środki stylistyczne,
  • przekaz (interpretacja) uniwersalny utworu lub w kontekście epoki, biografii twórcy, zagadnienia.
 • Przygotowanie do prezentacji ustnej, a w tym:
  • wybór tematu prezentacji,
  • dobranie odpowiedniej literatury (podmiotu i przedmiotu),
  • stworzenie konspektu (bibliografia, ramowy plan wypowiedzi, materiały pomocnicze),
  • szczegółowe omówienie wybranych lektur oraz zagadnień z nimi związanych,
  • opracowanie wystąpienia,
  • przećwiczenie udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania komisji,
  • przećwiczenie różnych technik wystąpień publicznych.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych:
  • test na czytanie ze zrozumieniem,
  • pisanie pracy w oparciu o tekst literacki,
  • analiza tematów maturalnych.

Jak można zauważyć, część zagadnień pokrywa się ze sobą – i tak to już jest z językiem polskim, że różne jego działy się zazębiają. Nie da się omawiać literatury bez znajomości zagadnień związanych z językiem i na odwrót, a powtarzany materiał pomoże zarówno w zakresie pisania pracy, jak i rozwiązywania testu na czytanie ze zrozumieniem.

Przy okazji omawiania każdej epoki, analizowane (bądź opracowane jako zadanie domowe) są przynajmniej dwa tematy maturalne, nawiązujące do danej epoki. Ponadto, raz na dwa tygodnie rozwiązywany jest test na czytanie ze zrozumieniem.

Jeśli chodzi o zakres materiału i tempo zajęć, dostosowywany jest on do potrzeb i możliwości osoby zainteresowanej, nawet w ramach kursów grupowych.
Nic na siłę i nic ponad siły :-)

Zapraszamy!

Powrót do kursów z języka polskiego.
Powrót do strony kursów maturalnych.

przygotowanie do matury | kursy biologia | kursy chemia | kursy j. polski | korepetycje