Kursy maturalne z chemii

Materiały

Materiały edukacyjne z chemii

Plan kursu

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Milena Jabłońska (Politechnika Gdańska)

Podane tematy obowiązują w ramach kursu do matury podstawowej i rozszerzonej.
Zajęcia różnią się ilością i zaawansowaniem materiałów edukacyjnych.

Październik

I tydz.: Budowa atomu.
II tydz.: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków
III tydz.: Wiązania chemiczne. Geometria cząsteczki.
IV tydz.: Właściwości wybranych metali i niemetali.

Listopad

I tydz.: Systematyka związków nieorganicznych. (tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole).
II tydz.: Równania reakcji chemicznych – podstawy obliczeń chemicznych (redox, reakcje egzo i endo, szybkość reakcji).
III tydz.: Równania reakcji chemicznych (mol, objętość molowa, stechiometria).
IV tydz.: Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów (dysocjacja, moc elektrolitów, ph, osady).
V tydz.: Reakcje w roztworach wodnych c.d.

Grudzień

I tydz.: Roztwory (rozpuszczalność, stężenie procentowe, stężenie molowe).
II tydz.: Kinetyka chemiczna i termodynamika ( szybkość reakcji, efekty energetyczne).
III tydz.: Próbna matura.

Styczeń

I tydz.: Omówienie wyników matury. Efekty energetyczne reakcji i procesy równowagowe.
II tydz.: Elektrochemia I.
III tydz.: Elektrochemia II .
IV tydz.: Węgiel i jego związki. Węglowodory – alkany, alkeny.

Luty

I tydz.: Węglowodory – alkeny, alkiny.
II tydz.: Węglowodory aromatyczne. Izomeria geometryczna.
III tydz.: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole i fenole.
IV tydz.: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe.

Marzec

I tydz.: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – estry, tłuszcze, aminy, amidy.
II tydz.: Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
III tydz.: Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
IV tydz.: Izomeria optyczna. Tworzywa sztuczne. Chemia w życiu codziennym i ochronie środowiska.
V tydz.: Powtórzenie materiału.

Kwiecień

I tydz.: Szlifowanie rozwiązywania arkuszy maturalnych pod klucz.
II tydz.: Próbna matura 2!
III tydz.: Omówienie wyników próbnej matury. Rozwiązywanie zadań.


Powrót do strony kursów maturalnych.

przygotowanie do matury | kursy biologia | kursy chemia | kursy j. polski | korepetycje